Kies uw locatie:

Land

Lead change
for better care.

De juiste medicatie.
Voor de juiste patiënt.

De juiste levering.
Op het juiste moment.

Diagnose en therapie. Op het juiste moment. Op de juiste plaats.

Wij ondersteunen ziekenhuizen bij het snel en betrouwbaar opstarten van therapieën. Enerzijds bereiken we dit met geautomatiseerde en traceerbare transportoplossingen voor kritieke goederen zoals laboratoriummonsters en medicijnen. Anderzijds ondersteunen onze geavanceerde apotheeksystemen de verschillende ziekenhuisprocessen, van geautomatiseerde opslag en ophaling tot volledig geautomatiseerde, patiëntspecifieke therapiebereiding.

Wij zijn de enige leverancier die opslag- en transportprocessen langs de toeleveringsketen van medicatiebeheer vanuit één enkele bron kan aanbieden. We hebben ook een team dat ontwikkelingen stimuleert in zowel transport- als apotheekautomatisering op basis van de specifieke eisen van de ziekenhuisomgeving.

Weet u wat er achter deze cijfers zit?

 • 20% van de medicijnen die een ziekenhuis ontvangt, bereikt nooit het bed van de patiënt.

  Met een totale uitgave aan dure medicijnen van 2,6 miljard euro per jaar in Nederland, resulteert dit in een jaarlijkse verspilling van medicijnen van 520 miljoen euro – plus kosten intensieve verwijdering. Op een ongewogen gemiddelde betekent dit dat elk ziekenhuis in Nederland elk jaar 6,5 miljoen euro aan medicijnen verliest.

  Een ziekenhuisbreed voorraadcontrolesysteem voor medicijnen helpt ziekenhuizen om kosten te besparen, processen te optimaliseren en medicijnen te herverdelen. De centrale medicatiesoftware Pharmacy Manager bewaakt en optimaliseert alle medicatievoorraden – van de centrale apotheek tot de verpleegafdelingen. De BoxPicker pickmachine in de centrale apotheek en geautomatiseerde medicijnkasten op de verpleegafdelingen gaan medicijnverspilling tegen.

  Deze interactie verhoogt de kostenefficiëntie van klinieken.

 • Tot 10% van de medicijnen die in ziekenhuizen worden toegediend, zijn onjuist.

  Dit druist in tegen de kerntaak van het ziekenhuis, namelijk het realiseren van een succesvolle behandeling. Deze fouten kunnen echter worden voorkomen door de medicatie van patiënten naadloos bij te houden.

  Vooral het gebruik van eenheidsdoses verhoogt de veiligheid van medicatie en dus van de therapie. Fouten bij de uitgifte van medicatie kunnen bijna volledig worden vermeden als eenheidsdoses al in de centrale apotheek worden gebundeld tot patiëntspecifieke therapieën, bijvoorbeeld met het Unit Dose System.

 • Het aandeel van de zorg vacatures op de arbeidsmarkt in Nederland is 12%.

  Dit komt overeen met 50.000 vacatures, waarvan een tekort van 26.000 mensen aan zorgpersoneel is, om de kwaliteit van de zorg te garanderen. De sector zorg & welzijn telt rond de 1,4 miljoen werknemers. Eén op de zeven werknemers in Nederland werkt in de zorg. De vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel neemt toe. Volgens een rapport van de WRR is in 2040 één op de vier werkenden nodig in de zorg. In 2060 loopt dat zelfs op tot één op de drie mensen die in de zorg werken, als we niet ingrijpen. Als we het beleid niet aanpassen, stijgt het personeelstekort in de verpleegzorg van 26.000 medewerkers naar ruim 240.000 in 2050, blijkt uit onderzoek van Actiz.

  Om ondanks personeelstekorten toch een hoge kwaliteit van zorg te kunnen bieden, moet klinisch personeel waar mogelijk worden ontlast van niet-patiëntgerichte taken. Automatisering en digitalisering gaan bij deze aanpak hand in hand.

  Transportoplossingen verminderen het aantal boodschappen, systemen voor eenheidsdoseringen maken tijdbesparende gecentraliseerde voorbereiding en uitgifte van therapieën mogelijk en geïntegreerde softwareoplossingen voorkomen tijdrovende documentatie van bestel-, traceer- en uitgifteprocessen.

Leiders van betere zorg

Ze weten dat de beste therapie slechts zo goed is als de naleving ervan. Hun doel is om tevreden en gezonde patiënten naar huis te laten gaan met het goede gevoel in de beste handen te zijn geweest. Wij weten dat we de beste handen niet kunnen vervangen, maar we kunnen hen wel ondersteunen om hun werk met de hoogste kwaliteit te doen.

Veranderingen invoeren met behulp van automatiseringsoplossingen zonder de complexiteit te vergroten is een uitdaging en vereist vaak een heroverweging. Een heroverweging die u zelf initieert.

Verandering voor betere zorg

Wij zijn de enige aanbieder die zijn ontwikkelingen niet concentreert op intralogistiek en apotheekautomatisering, maar zich specifiek richt op intralogistiek en medicatievoorziening in ziekenhuizen.

Wij zijn uw partner voor de invoering van uw ziekenhuisspecifieke verandering, op gebieden die er echt toe doen: voor verbeterde klinische processen, voor de optimale inzet van uw verplegend personeel, voor de patiënten. Samen met u en dankzij betrouwbare systemen, gebruikersgerichte software en specifieke componenten bewandelen wij stap voor stap de weg naar betere patiëntenzorg.

Wat is het belangrijkste voor uw patiënten?

Alle stappen in de levering van geneesmiddelen coördineren

Ons doel is om transport en apotheekautomatisering te combineren tot een geïntegreerde oplossing die de toeleveringsketen in zorginstellingen duurzaam verbetert. Laten we samen een grote stap zetten in de richting van gesloten medicatiebeheer, zodat de juiste medicatie op het juiste moment op de juiste plaats aankomt.

Apotheekautomatisering die de complexiteit duurzaam vermindert

De integratie van automatiseringsoplossingen in ziekenhuizen is bedoeld om de efficiëntie te verhogen, veiligheidsleemten op te vullen en de kwaliteit van de behandeling te verbeteren. Aan de andere kant brengt de implementatie ervan ook procesveranderingen binnen de apotheek en op de plaats van zorg met zich mee.

Om een duurzame vereenvoudiging van de werkprocessen te bereiken, analyseren we uw status quo en stellen we samen uw doelstellingen op het gebied van automatisering vast – altijd met het doel om u geen standaardconfiguratie te bieden, maar een stapsgewijze oplossing om het beheer van medicatievoorraden en het aanbieden van patiënttherapie te vereenvoudigen.

De lus sluiten. Van de centrale apotheek naar het zorgpunt

 • Optimaliseer uw voorraad geneesmiddelen

  Bij gedecentraliseerd medicatiebeheer worden de afdelingsvoorraden aangevuld vanuit de centrale apotheek en aangevuld wanneer dat nodig is. In dit scenario is vooruitziend voorraadbeheer in combinatie met de mogelijkheid om medicatie te volgen en te controleren de sleutel tot kostenbesparing.

  Een pickmachine zoals BoxPicker ondersteunt de toeleveringsketen van medicijnen in uw ziekenhuis of ziekenhuisnetwerk.

 • De eenheidsdosisbenadering verhoogt de veiligheid van de patiënt

  Voor veel ziekenhuisapothekers is medicatie- en patiëntveiligheid een nog hogere prioriteit dan het verhogen van de operationele efficiëntie. Door gebruik te maken van een eenheidsdoseersysteem worden patiënttherapieën volledig automatisch verstrekt door de centrale apotheek.

  Hierdoor blijft de integriteit van de originele verpakking en dus de documentatie behouden. Aangezien de medicijnen onafhankelijk van de patiënt worden verpakt, kunnen ze gewoon in het systeem worden teruggebracht als ze niet worden gebruikt.

  Met de robotgebaseerde oplossing kan volledig gecentraliseerd medicatiebeheer worden geïmplementeerd - voor acute medicatie wordt echter meestal het gebruik van kleinere gedecentraliseerde magazijnen aanbevolen.

 • Nauwkeurig en veilig doseren op uw klinische bevoorradingspunten

  In zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde medicatiebeheermodellen maken automatische medicijnkasten (ADC's) een veilige hantering en nauwkeurige uitgifte van medicijnen op de plaats van zorg mogelijk.

  ADC's ondersteunen de opslag en het ophalen van alle soorten medicijnen, inclusief volumineuze en gekoelde medicijnen, en kunnen worden geconfigureerd om aan uw behoeften te voldoen.

Europa mist 1 miljoen verzorgers

Voor Europa wordt voor de komende jaren een tekort van één miljoen verzorgers voorspeld. Automatiseringsoplossingen helpen om het bestaande geschoolde personeel te ontlasten bij het uitvoeren van handmatige taken en zo de economische uitdagingen aan te gaan.

Onze technologieën ondersteunen niet alleen het farmaceutisch personeel, maar ook het verplegend personeel op de plaats van zorg, met name bij repetitieve taken zoals voorraadbeheer, het bevoorraden van verpleegstations en het voorbereiden van medicijntherapieën.

43% van de medicatiefouten in Zuidoost-Azië zijn te wijten aan onjuiste toediening

Het toedienen van de verkeerde medicatie en/of op het verkeerde moment zijn twee van de meest voorkomende medicatiefouten. Een veilige en nauwkeurige therapie is cruciaal voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en de resultaten voor de patiënt.

Ons portfolio voor apotheekautomatisering biedt oplossingen die variëren van de opslag van medicijnen, het ompakken van afzonderlijke doses en het verstrekken van patiëntspecifieke therapieën tot gedigitaliseerde en beveiligde verstrekking op de afdelingen.

De traceerbaarheid van medicijnen langs het hele behandeltraject en de visueel begeleide verwijdering van medicijnen uit de voorraad op de afdeling zorgen voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid van de behandeling van patiënten.

Vind uw apotheekautomatisering

Ons portfolio ondersteunt ziekenhuizen bij het optimaliseren van verschillende processtappen in het medicatiebeheer.

Transportoplossingen ontwikkeld voor de specifieke eisen van ziekenhuizen

Op het gebied van pneumatische buissystemen en autonome transportrobots zijn wij de enige leverancier die zich qua ontwikkeling, productveiligheid en service richt op de ziekenhuisomgeving. Wat planning en architectuur betreft, profiteert u van gestandaardiseerde oplossingen en verbindingen die verder gaan dan de veiligheids- en prestatievereisten van ziekenhuizen. Onze gebruikerscomponenten zijn ontwikkeld voor de specifieke eisen van de belangrijkste gebruikers op de afdelingen, in het laboratorium en in de centrale apotheek.

Het hoge betrouwbaarheidsniveau wordt vele malen getest en uitgetest voordat het wordt geïmplementeerd. Onze serviceteams, die er zijn om u bij uw dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen, zijn niet alleen technici, maar ook leidingexperts met vele jaren ervaring - zo zorgen we niet alleen voor snelle, maar ook voor gerichte ondersteuning voor uw bedrijf.

Van gebruikersvereisten naar het systeem

 • Betrouwbare levering, traceerbaar transport, waarborging van de integriteit van laboratoriummonsters, directe verbinding met de analyselijnen – dit zijn de belangrijkste vereisten voor oplossingen voor laboratoriumtransport.

  U kunt aan deze vereisten voldoen met de volgende opties in de planningsfase of tijdens het aanpassen:

  • Delivery Manager Software voor digitale traceerbaarheid van de verblijfplaats van monsters in realtime.
  • Speciale inzetstukken in de blikken om te voorkomen dat de laboratoriummonsters worden geschud.
  • Volledig geautomatiseerde aansluiting van het pneumatische buizensysteem op de analyselijn met behulp van het OpenLog Station en de transportuitbreidingen.
 • Vragen over de locatie van medicijnen voor de verpleegafdelingen, het plannen en uitvoeren van de levering van tijdkritische medicijnen en de complexe, meerfasige documentatie van de verzending van medicijnen zorgen voor onderbrekingen in de werkprocessen in de apotheek en leggen daardoor beslag op waardevolle middelen.

  Wij ondersteunen werknemers in de centrale apotheek met onze oplossingen:

  • Dankzij de Delivery Manager voor het traceren van verzendingen worden er minder vragen gesteld.
  • Het pneumatische buizensysteem kan direct worden aangesloten, bijvoorbeeld op het TheraPick unit doseersysteem.
  • Netwerkoplossingen voor inventarisatie- en transportsoftware stroomlijnen documentatie.

   

 • Door het tekort aan geschoolde arbeidskrachten wordt elke minuut die het verplegend personeel wint voor patiëntenzorg nog waardevoller. Aan de andere kant zijn er tijdrovende handmatige transporten over verschillende verdiepingen, mondelinge vragen over de locatie van benodigde medicatie en mogelijke storingen in transportsystemen.

  Onze systemen beginnen op het juiste punt om de efficiëntie op patiëntenafdelingen te optimaliseren en het verplegend personeel te ontlasten:

  • Minder boodschappen dankzij het gebruik van het TranspoNet pneumatische buizensysteem
  • Betrouwbare, traceerbare verzending en veilige verwijdering van kritieke goederen
  • Snel verhelpen van storingen door de gebouwentechniek met behulp van de nieuwe TranspoNet 6.0 software.

3 afdelingen documenteren hetzelfde transport

Zelfs voor eenvoudige transporten zijn er meestal 3 onafhankelijke afdelingen bij betrokken, die allemaal verplicht zijn om documentatie te verstrekken.

Kritieke goederen, vooral speciale medicijnen en bloedreserves, vereisen een volledig en uitgebreid bewijs van transport. Deze complexe documentatie vergt veel tijd en middelen. Niet-naleving kan leiden tot een negatieve reputatie en klachten van de overheidsinstanties.

Digitaliseer en stroomlijn de transportdocumentatie van afzonderlijke werkstappen. Onze software maakt eenvoudiger, veiliger en effectiever beheer en coördinatie van werkprocessen mogelijk.

Ongeveer 75% van alle fouten treedt op in de pre-analytische fase

Beschadigde monsters kunnen niet meer gebruikt worden voor analyse, waardoor de diagnose en het begin van de behandeling van patiënten vertraging oplopen. Ook de economische gevolgen voor het ziekenhuis mogen niet worden verwaarloosd: Schade gaat gepaard met een gemiddeld verlies van €157 per monster.

Sommige defecten zijn terug te voeren op onjuist transport. Defecten in het pneumatische buizensysteem worden te laat herkend. Er is een gebrek aan gegevens over de huidige kwaliteit van de getransporteerde monsters of gefundeerde analyses zijn moeilijk uit te voeren in het dagelijkse werk door personeelstekort.

Een proactieve analyse van de logistiek van luchtslangen is een goede manier om mogelijke nadelen voor transportoplossingen in een vroeg stadium te herkennen en tegenmaatregelen te nemen.

Uw interessegebied